Křídlo

Prototyp křídla pro testování funkce dle vyobrazení ve France Manuscriptu B na straně 0088v.

3D model:

Legenda k modelu:
Celkový pohled (1).
Páka (2) pro pohyb křídla (3) směrem dolů. Vzhůru je zvedáno pomocí závaží (4) které je pomocí kladek a lana propojeno s křídlem (5).
Celé zařízení je fixováno k zemi pomocí trámu s kolíkem (6).

Video:

 

Původní nákres (e-Leo) :

Koupit 3D model.
Koupit ilustraci: Adobe Stock, Shutterstock, Depositphotos.