Svazek: France Manuscript F

Vytvořen kolem roku 1508; obsahuje 96 stran o velikosti 14,5×10,5cm.
Pojednává o vodě, jejím chování a využití.
Uložen: Institut de France, Paříž