Výpočet schodů

Geometrický způsob výpočtu rozměrů schodů, naznačený ve France Manuscriptu L na straně 0027v.

Leonardo správně odvodil, že správný vztah mezi výškou schodu a jeho šířkou zajišťuje pohodlnou chůzi.
Dnes tento poměr vyjadřujeme vzorcem 2V + Š = 630mm.
Kdy:
V – výška stupně
Š – šířka stupně
630mm – průměrná délka kroku.

Leonardovo geomerické řešení (e-Leo) :

Více k výpočtům schodů a jejich konstrukci najdete na tools.CADtip.eu.
Koupit ilustraci: Fotolia, Adobe Stock, Shutterstock, Depositphotos.