Katapult

Katapult vyobrazený na nákresu v Codexu Atlanticus na straně 0160r.


Legenda k modelu:
Nabijení: kola (1) otáčející závitovými tyčemi (2) posouvají jezdce (3) směrem k ose katapultu. Tím napínají ramena (4) která se v napnuté poloze zajistí pojistkou (10) a do koše (5) se vloží munice.
Výstřel: zatáhnutím za lano (6) se pootočí pojistky (7). Tím dojde k uvolnění zátěže (8) která při pádu dolů stáhne páku (9) jejíž opačný konec se zvedne a uvolní pojistku (10), ramena (4) se narovnají a vymrští koš (5) i s jeho obsahem…
Složitěji už to nešlo. 😉

Původní nákres (e-Leo) :

Koupit 3D model.
Koupit ilustraci: Shutterstock, Fotolia, Adobe Stock.