Křídlo

Prototyp křídla dle vyobrazení ve France Manuscriptu B na straně 0088v.
(Dokáži si ale představit využití například i jako velký vějíř. Je léto, zahradní slavnost a panstvu je horko: „Mistře vymyslete něco!“ Jak to bylo? Kdo ví…) 🙂

3D model:

Legenda k modelu:
Celkový pohled (1).
Páka (2) pro pohyb křídla (3) směrem dolů. Vzhůru je zvedáno pomocí závaží (4) které je pomocí kladek a lana propojeno s křídlem (5).
Celé zařízení je fixováno k zemi pomocí trámu s kolíkem (6).

Původní nákres (e-Leo) :

Koupit 3D model.
Koupit ilustraci: Adobe Stock, Shutterstock, Depositphotos.