Jeřábové rameno

Rameno stavebního jeřábu s automatickým zajištěním vyzvednutého nákladu z nákresu v  Codexu Atlanticus na straně 0944r.

3D model:


Legenda k modelu:
Celkový pohled (1). Náklad (2) je zavěšen na háku (3) nad ním je zajišťovací oko (4). To se po vytažení nákladu do výšky automaticky zaklesne za zajišťovací hák (5) a tím umožní bezpečnou manipulaci s nákladem bez nutnosti udržovat hlavní lano (10) napnuté a zatěžovat kladky (8) (9). Po vyložení / naložení nákladu se zatažením za lano (7) odklonila pojistka (6), zajišťovací hák (5) se uvolnil a náklad bylo možné spustit dolů.

Video:

 

Původní nákres (e-Leo) :

Koupit 3D model.
Koupit ilustraci: Shutterstock, Adobe Stock, Depositphotos.