Kulomet

Kulomet vyobrazený na nákresu ve Codexu Atlanticus na straně 0157r. Téměř identický nákres líšící se jen v drobnostech je v CA i na straně 0094r.

3D model:

Základní rozměry:

Video:

Rozsáhlejší video najdete na YouTube:


Původní nákres (e-Leo) :

Tvar kol dle nákresu v Codexu Atlanticus na straně 0977v (e-Leo) :

Koupit 3D model.
Koupit ilustraci: Fotolia, Adobe StockShutterstock, Depositphotos.