Nouzový most

Most vyobrazený na nákresu v Codexu Atlanticus na straně 0069r byl navržen primárně pro potřeby armády, tak aby byl rychle a jednoduše vybudovatelný z materiálu nalezeného na místě stavby.
Návrh vznikl někdy mezi lety 1485 až 1490.
Nákresy mostu se nachází také v Codexu Madrid I  na straně 0046r.

Most na modelu je tvořen tyčemi o průměru 8cm a délky 200cm.
Šířka lávky 120cm.
Most se klene přes vodu šířky 4,70m.

Původní nákres (e-Leo) :

Koupit 3D model.
Koupit ilustraci: Shutterstock, Fotolia, Adobe Stock.